EuroscolaRO2018 • „Europa pentru NOI – Europa suntem NOI”

Perioada de implementare: 24.05.2018 – 17.10.2018

Argumet

Conștientizând că șansa  României de a recupera din decalajele socio-economice și de a deveni un stat competitiv în raport cu celelalte state membre ale UE o reprezintă absorbția fondurilor europene,urmărind dezvoltarea personalității elevilor prin activităti de voluntariat și educarea lor în spiritul valorilor europene, Colegiul Național Pedagogic,,Mircea Scarlat” Alexandria a implementat în perioada 24 mai – 17 octombrie 2018,proiectul de campanie: ,,Europa pentru NOI – Europa suntem NOI”,  în cadrul căruia a promovat proiectul ,,TeleJob –Organizarea pieței muncii adiacente municipiului București”, contractPOSDRU/111/4.1/S/100197, cu care instituţia s-a înscris la ediţia a XI-aa  Concursului naţional pentru liceeni EUROSCOLA (2018/2019).

Grupul țintă: elevii Colegiului Național Pedagogic ,,Mircea Scarlat’’Alexandria, 180 de elevi din licee tehnologice, profesori, părinți, 15 instituţii partenere, 10 antreprenori locali și naționali, comunitatea locală şi naţională, 350 de cetăţeni români din zona sudică a ţării (zonă principală de implementare a proiectului).

Plecând de la premisa că cetățenilor le lipsesc adesea informații privind modul în care politicile europene influențează viațalor personală și a comunității din care fac parte, că finanțarea europeană determină evoluții economice și sociale chiar în vecinătatea noastră, cei 24 de tineri trebuie să se informeze, să cunoască și să înțeleagă avantajele obținute prin proiectele comunitare, urmând să conceapă și să realizeze planul campaniei de promovare a proiectului ,,TeleJob – organizarea pieței muncii adiacente municipiului București” proiect finanțat din fonduri europene, cu scopul de a transmite cât mai ușor mesajul la nivel local, regional, național și internațional.

Scopul proiectului de campanie este acela de a contribui la creșterea gradului de conștientizare și de informare a elevilor și a comunității locale asupra beneficiilor accesării, implementării eficiente și a rezultatelor obținute prin proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă.

Obiectivele campanieisunt:

 1. familiarizarea tinerilor cu rolul și importanța instituţiilor europene în finanțarea deproiecte din fonduri europene nerambursabile;
 2. o mai bună cunoaştere a UniuniiEuropene şi a valorilor pe care se întemeiază aceasta;
 3. informarea și conștientizarea cu privire la programele finanțate de Uniunea Europeană în diverse domenii de activitate/arii de interes: educație, incluziune socială, cooperare transfrontalieră, competitivitate, resurse umane, dezvoltare urbană și rurală, agricultură, infrastructură etc.;
 4. realizarea unui afiș de promovare a proiectului implementat prin fonduri europene și utilizat în întreaga campanie;
 5. conceperea și implementarea proiectului de campanie și evidențierea rezultatelor obținute;
 6. îmbunătăţirea competenţelor de comunicare şi lucrul în echipă; dezvoltarea potențialului creativ al elevilor prin activitățile propuse în cadrul campaniei de promovare;
 7. dezvoltarea competențelor-cheie ale secoluluial XXI-lea în rândul tinerilor: competențe civice, competențe digitale, competențe de comunicare în limba română și în limba engleză.

Descrierea proiectului pe etapede implementare

I. Etapa de selecție și organizare,,Implică-te și TU, fii voluntar în comunitatea ta!”

Această activitate a avut ca scop stabilirea echipei deproiect. Elevii dornici să participe la preselecțiile pentru constituirea echipei de proiect au fost invitaţi printr-un eveniment creat în mediul online,dar și prin alte mijloace de multiplicare informațională: anunț la postul de radio al colegiului și prin afișaj la avizierul elevilor. Preselecția a constat în prezentarea unui plan de concepere a unei campanii de promovare a unui proiect finanțat cu fonduri europene, cât și o scurtă prezentare a calităților ce îi recomandă pentru echipa Euroscola.

II. Etapa de documentare și informare

 Având în vedere tema propusă anul acesta – promovarea unui proiect finanțat cu fonduri europene – primul pas a fost căutarea celui mai ofertant proiect. Pentru identificarea proiectului pe care urma să-l promovăm, am planificat vizite la diferite instituții din oraș, cele care au accesat și implementat proiecte finanțate din fonduri europene. Instituțiile vizitate au fost, pe rând, Primăria Alexandria, Instituția Prefectului Județului Teleorman, Consiliul Județean Teleorman, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Reprezentanții direcțiilor managementului proiectelor cu finanțare europeană ne-au prezentat, în cel mai mic detaliu, pe cele derulate, aflate, totodată, în perioada de sustenabilitate, noi având oportunitatea de a primi răspunsuri la întrebările legate de ceea ce înseamnă un proiect finanțat cu fonduri europene.

Etapa de documentare și informare s-a finalizat cu alegerea proiectului pe care am decis să-l promovăm pentru o perioadă de 3 luni. După lungi dezbateri, analizând impactul fiecărui proiect identificat, echipa CNPMS a decis să promoveze Proiectul ,,TeleJob -Organizarea pieței muncii adiacente municipiului București”, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investește în oameni!” – și implementat de AJOFM Teleorman, alegere ce a avut ca motto – ,,Educare pentru mobilitate – educare pentru schimbare”. 

Prezentarea proiectului final  ,,TeleJob -Organizarea pieței muncii adiacente municipiului București”

III. Etapa de implementare

      a) Activitățile premergătoare campaniei

Sediul de lucru al campaniei de promovare a proiectului ,,TeleJob” a fost stabilit cu ușurință, „Clubul Europedagogic”, constituit într-un alt proiect Euroscola, ediția 2014-2015, care funcționează cu succes la CNPMS. Cei 24 de elevi și-au organizat munca, și-au împărțit responsabilitățile pe ateliere de lucru în funcție de abilități, astfel încât să conceapă și să realizeze o campanie de promovare a proiectului TeleJob cât mai profesionist.

1) Atelierul de documentație  ,,TeleJob, vine în sprijnul tău” – în cadrul căruia microgrupul format din 4 elevi, împreună cu managerul de proiect, a realizat prezentarea proiectului derulat cu finanțare europeană selectat de către echipa de campanie și motivarea alegerii acestuia pentru campania de promovare, cu detalierea beneficiilor aduse dezvoltării zonale și a felului în care acesta influențează viața comunității.

2) Atelierul decomunicare și marketing „Comunicatorii TeleJOB” – microgrupul format din 4 elevi care a pus la cale strategia de comunicare și marketing la nivelul proiectului (conceperea comunicatelor de presă, anunțarea evenimentelor la posturile de radio și TV, comunicarea cu partenerii în realizarea activităților).

 1. Liber în Teleorman
 2. ReplikTV
 3. InfoTR
 4. InfoTR – O cafea cu aromă de TeleJob
 5. Ziarul Mara
 6. Alexandria.ziare.com

3) Atelierul de parteneriate ,,Partenerii TeleJob” – microgrupul format din 4 elevi care a identificat partenerii pentru susținerea campaniei de promovare și a realizat parteneriatele la nivelul proiectului. Pentru ca o campanie să aibă un grad de vizibilitate cât mai mare în spațiul public și să ajungă la grupul țintă prin canale variate, am căutat colaboratori și parteneri voluntari să susțină demersul nostru de promovare a proiectului TeleJob.Încheierea șidezvoltarea de parteneriate cu beneficiarii indirecți ai proiectului: AJOFM Teleorman, Postul local de televiziune MEDIA SUD TV, Postul Național de radio KISS FM, Postul online de televiziune Replik TV, Primăria Municipiului Alexandria, Consiliul Județean Teleorman, Tipoalex S.R.L., ziarul „Informația de Teleorman”, ziarul „Mara”,  ziarul „Adevărul România”, Patronatul Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, Asociația de economie socială a tinerilor 2013, Liceul Tehnologic nr.1, LiceulTehnologic ,,Nicolae Bălcescu” Alexandria și Liceul Tehnologic Drăgănești-Vlașca, pentru a crea un impact durabil al proiectului în comunitate și în rândul tinerilor și care ne-au sprjinit în activitățile desfășurate, aducându-și contribuția la finalizarea cu succes a proiectului.

4) Atelierul multimedia și promovare ,,TeleJob Digital” a fost constituit din 4 elevi,  responsabili cu realizarea materialelor audio, video, crearea logo-ului și a siglei proiectului, ce apare ca element de identificare și originalitate, folosit pe toate materialele de promovare a acestuia (tricouri, revistă, pagina de facebook, pe site-ul proiectului de campanie), pliante, flyere, roll-up, afișul campaniei, revista TeleJob, calendar, album foto, pagina de instagram, Canal Youtube cu toate materialele video ale proiectului.

În cadrul atelierului au fost realizate 3 (trei) spoturi radiofonice în parteneriat cu postul de radio KISS FM, difuzate pe întrega perioadă de derulare a campaniei, 2 (două) spoturi pentru TV, realizate în parteneriat cu postul local „Media Sud TV” Alexandria, ce au fost în emisie de-a lungul întregii perioade de campanie.

5) Atelierul ,,Sociologii CNPMS”

 În cadrul acestui atelier, 4 elevi au conceput și au aplicat un Eurochestionar care avizat gradul de informare la nivelul cetăţenilor din municipiul Alexandria șidin întreg județul Teleorman, cu privire la proiectele cu finanțare europeanăimplementate în comunitatea noastră: un set de 22 itemi obiectivi șisemiobiectivi despre fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru dezvoltareaRomâniei prin proiecte europene, cu particularizare la nivelul comunitățiinoastre. Chestionarul a fost aplicat pe un eșantion de 100 de persoane dincategorii  socio-profesioanle și vârstediferite, atât în stradă, cât și în mediul online. Eurochestionarul a constituit baza fundamentării campaniei de promovare a proiectului prin care am urmărit evaluarea gradului de vizibilitate a proiectului TeleJob, incluzând şi aspecte legate de sursele de informare şi utilitatea informaţiilor furnizate în cadrul campaniei de informare.

6) Atelierul ,,EvenimenteTelejob” – în cadrul căruia elevii vor organiza evenimentele/activitățile  mari cuprinse în planul campaniei de promovarea proiectului (Conferința de lansare a campaniei, „EJoby și echipa CNPMS înacțiune”, „Caravana TeleJob vine și în liceul tău!”, „Antreprenorii High – Tech”, „Fii eroul campaniei noastre!”,,,NOI și EUROPA inspirăm o comunitate să se dezvolte!”, „Caravana TeleJob vine și în localitatea ta!”, „Oamenii realității europene” etc.).

b) Implementarea planului de campanie | Conferința de lansare a campaniei ,,Europa pentru NOI- Europa suntem NOI”, evenimentul de lansare în spațiul public a campaniei de promovare a proiectului ,,TeleJob”, a avut loc în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Alexandria, la care au participat partenerii implicați, reprezentanții societății civile prin Asociația Națională a Părinților, antreprenorii ce au devenit parte integrantă a campaniei noastre și, nu în ultimul rând, persoanele în căutarea unui loc de muncă. La acest eveniment, echipa Euroscola a CNPMS a prezentat planul campaniei de promovare a proiectului ,,TeleJob”. Evenimentul a fost unul reușit și prin materialele realizate: mape, pixuri, semne de carte, pliante, afișe, spoturi publicitare radiofonice difuzate zilnic în calupurile de publicitate de la Radio KISS FM.

2. EJoby și echipa CNPMS în acțiune  Sub motto-ul ,,Împreună susținem dezvoltarea comunității prin proiecte europene” și „TeleJob – mobiliTează cetățenii”, activitatea s-a desfășurat în cadrul Zilelor Municipiului Alexandriei, ocazie în care Inspectorul Ejoby, mascota proiectului, și echipa Euroscola, alături de Cercetașii Alexandriei, în cadrul evenimentului „Retromobil”, au făcut cunoscut alexăndrinenilor portalul www.telejobs.ro și proiectul TeleJob. Echipa a desfășurat două sesiuni de informare în rândul cetățenilor din Alexandria și din întreg județul Teleorman, a împărțit pliante, semne de carte, le-a prezentat portalul prin intermediul telefonului mobil.

3. „Caravana TeleJob vine și în liceul tău” a poposit la partenerii noștri, elevii din LiceuluiTehnologic nr.1, Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu” din Alexandria și Liceul Tehnologic Drăgănești- Vlașca. Echipa Euroscola a CNPMS a prezentat elevilor de la formele de zi, FR și seral, campania „Europa pentru NOI – Europa suntem NOI!”și, implicit, Proiectul TeleJob. Elevii din cele 3(trei) licee, două din mediul urban și unul din mediul rural, au participat la sesiuni de informare cu privire la rezultatele obținute prin implementarea proiectului TeleJob, precum și la sesiuni de training pentru utilizarea portalului  www.telejobs.ro, sesiuni în cadrul cărora tutori le-au fost cei 24 de elevi din CNPMS și în urma cărora au învățat să-și creeze un cont pe portal, să-și completeze un CV, să acorde un interviu de angajare în mediul online.

4. „Antreprenorii High-Tech” reprezintă o altă activitate cuprinsă în planul de campanie a echipei CNPMS de promovare a proiectului TeleJob, prin care antreprenorii locali, parteneri ai campaniei Europa pentru NOI – Europa suntem NOI, au învățat să țină pasul cu tehnologia atât în promovarea afacerii lor, dar mai ales în recrutarea online a resurselor umane prin intermediul portalului specializat www.telejobs.ro, portal finanțat prin fonduri europene. A fost un schimb de experiență foarte plăcut și util între aceștia și tinerii de la CNPMS, cei care au adus tehnologia mai aproape de ei, le-au arătat utilitatea portalului www.telejobs.ro în recrutarea resursei umane, cum să-și promoveze afacerea prin utilizarea tehnologiei și munca nevăzută, precum și obstacolele cu care se confruntă antreprenorii pentru dezvoltarea și menținerea pe piață a firmelor.

5. Fii eroul campaniei noastre!

Încă de la începutul campaniei de promovare a proiectului TeleJobs, ne-am dorit să-l facem cunoscut teleormănenilor, să arătăm că portalul www.telejobs.ro este o soluție în rezolvarea unor probleme reale ale comunității, dar, mai ales, să facem din el „O poveste de succes”. Destinele unor oameni, șomeri sau în căutarea unui loc de muncă, au fost schimbate prin intermediul echipei Euroscola din cadrul CNPMS Alexandria, cei care au dat RESTART & REFRESH platformei Telejobs, astfel încât să o facem mult mai cunoscută în mediul urban și, mai ales, în mediul rural, astfel încât rata șomajului să scadă în județul Teleorman.

Europa pentru NOI- Europa suntem NOI a devenito campanie care a schimbat destinele a 5 persoane, cărora le-am găsit un loc de muncă prin intermediul portalului www.telejobs.ro.

6. ,,NOI și EUROPA inspirăm o comunitate să se dezvolte!”- activitate prin care am celebrat Ziua Educației. Am avut inițiativa unui flashmob pentru Educație, „TeleJob pentru România, pentru Europa”. Am reușit să punem în mișcare o întreagă comunitate – elevi, profesori, părinți, alături de prietenii noștri, Cercetașii României, Media Sud TV și AJOFM Teleorman. https://www.facebook.com/Euroscola2018CNPMS/videos/151404612474571/. „Caravana TeleJob vine și în localitatea ta” s-a concretizat prin sesiuni de informare desfășurate în zonele rurale limitrofe orașului Alexandria, respectiv în comunele Tigănești, Poroschia și Nanov, prilej de promovare a proiectului ,,TeleJob” în cadrul campaniei ,,Europa pentru NOI – Europa suntem NOI”. Deoarece informația ajunge mai greu în mediul rural, locuitorii au fost încântați să descopere oportunitățile oferite de portalul TeleJob și să devină și ei parte a poveștii noastre.

8. „Oamenii realității europene” este emisiunea realizată și difuzată pe canalul de Youtube al proiectului, având ca scop evidențierea beneficiilor aduse de accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare europeană și să demonstrăm ca oamenii sunt cei care mobilizează o comunitate să se dezvolte.

Am realizat 5(cinci) interviuri cu oamenii care au scris și au implementat proiectul TeleJob, dar și cu personalități locale, pe care i-am adus în atenția comunității alexăndrinene și teleormănene, oameni care au lăsat „urme bune” prin activități benefice comunității generate de implementarea proiectelor europene finanțate de Uniunea Europeană.

9. „TeleJob Café” a fost titlul sub care a fost prezentat ultimul capitol al campaniei de promovare a proiectului TeleJob. Alături de echipa Euroscola a CNPMS au fost atât partenerii campaniei, cât și antreprenorii, cărora le-am prezentat proiectul promovat, dar și drumul parcurs în competiția Euroscola. Astfel, în urma acestei festivități, au fost premiați partenerii și antreprenorii în semn de recunoștință pentru tot sprijinul și încrederea acordate și a fost organizată și o tombolă ce a avut trei câștigători. La finalul acestei seri festive, echipa Euroscola a CNPMS s-a deplasat la Pădurea Vedea unde a dat lumină și culoare tuturor activităților realizate până în prezent cu multă muncă și dăruire.

IV. Etapa de evaluare și de realizare a produselor finale

Impactul proiectului

 Prin activitățile desfășurate, a crescut gradul de informare și de cunoaștere a celor 24 de liceeni cu privire la beneficiile aduse de implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene în comunitate,  concepând și realizând campania de promovare a proiectului TeleJob, proiect finanțat din FSE.

Beneficiarii campaniei ,,Europa pentru NOI-Europa suntem NOI” au învățat și au aprofundat cunoștințe referitoare la modalitatea de realizare a unui plan de campanie prin intermediul căruia să promoveze cât mai bine un proiect finanțat din fonduri europene. Proiectul ales i-a determinat pe elevi să analizeze problemele cu care se confruntă societatea actuală: lipsa locurilor de muncă, nivelul ridicat al șomajului în judetul nostru, necesitatea mobilității în regiunea Sud Muntenia, lipsa informării, accesul redus la mijloacele multimedia a persoanelor șomere.

Campania a generat un nivel mare de implicare: ne-am documentat, am aplicat chestionare, am realizat sesiuni de informare și traininguri de formare în liceele tehnologice, unde nivelul redus de promovare a examenului de bacalaureat generează potențialii oameni în căutarea unui loc de muncă, am promovat proiectul la nivelul orașului prin distribuirea de materiale publicitare, prin tehnica hand to hand, am realizat intershipuri de promovare și informare la principalii antreprenori din oraș, am realizat spoturi publicitare radio și TV, atât pentru angajați, cât și pentru antreprenori, am fost contactati de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, pe care le-am consiliat în vederea accesării portalului                  www.Telejobs.ro, iar, ulterior, aceștia au reușit să se angajeze, am intervievat oameni de suces ai localității noastre, am organizat conferințe de lansare și de încheiere a campaniei de promovare, am extins promovarea în mediul urban și în cel rural, participând alături de angajații de la AJOFM  la bursa locurilor de muncă.

Gradul de promovare a generat implicarea unui număr mare de persoane, beneficiari direcți, dar si indirecți, ai campaniei, care au reușit să transmită locuitorilor din Alexandria și din întreg județul Teleorman beneficiile generate de proiectele finanțate din fonduri europene pentru comunitate, dar, în principal, importanța proiectului promovat de noi ,,TeleJob-Organizarea pieței muncii adiacente municipiului București”. Numărul crescut de parteneri din proiect (15 instituții partenere și 9 antreprenori), care au dorit să se implice voluntar și care ne-au sprijinit în activitățile desfășurate, a adus un impact pozitiv în promovare și a produs schimbări atitudinale la nivelul beneficiarilor direcți și indirecți.

Sustenabilitate/Durabilitate

 Până la sfârșitul lunii octombrie vom continua să desfășurăm activități de promovare a proiectului TeleJob în comunitatea școlară, dar și online, prin pagina de Facebook. În data de 19 octombrie 2018, echipa de proiect va participa, împreună cu reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, unde vor continua activitățile de promovare a proiectului ,,TeleJob-Organizarea pieței muncii adiacente municipiului București”.

Mediatizare și diseminare

Diseminarea proiectului nostru a început încă de la debutul acestuia prin: crearea paginii de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/Euroscola2018CNPMS/, a paginii de Instagram euroscola.cnpms2018,  a site-ului proiectului europa4us-2018.weebly.com și prin utilizarea site-ului colegiului nostru  https://www.cnpms.ro/.  Au fost realizate, totodată, activități de popularizare în mass-media locală și națională (ziarele locale „Teleormanul”, „Mara”, „Informația de Teleorman”, „Liber în Teleorman”, posturile de televiziune „Media Sud TV” si „Repliktv.ro”, postul de radio „Kiss FM”). Acesta a fost mijlocul nostru de a ne promova activitățile derulate în proiect, de a informa comunitatea locală cu privire la stadiile proiectului, de a conștientiza faptul că gestionarea fenomenului șomajului și accesarea fondurilor europene este o provocare de lungă durată pentru construcția europeană și că România este coparticipant în luarea deciziilor în această privință. Dacă doriți să vizualizați publicațiile, linkurile sunt în pagina Anexe.

Rezultatele proiectului

Afișul de promovare a proiectului ,,TeleJob-Organizarea pieței muncii adiacente municipiului București” conține un mesaj clar şi ușor de reținut, afișele evenimentelor desfășurate pe toată perioada campaniei de promovare „Europa pentru NOI-Europa suntem NOI”, 15 materiale publicate în presă, 5 povești de succes ale persoanelor care s-au angajat folosind portalul, 500 pliante informative, 200 semne de carte, 200 de persoane care au accesat portalul www. TeleJobs.ro, 5 spoturi publicitare realizate cu partenerii media destinate popularizării proiectului în comunitate, 5 interviuri realizate cu personalități ale orașului, 5 emisiuni TV, albumul foto – cuprind cele mai semnificative momente din activitățile desfășurate, iar calendarul proiectului a fost distribuit gratuit în comunitate. Am marcat în el toate activitățile noastre pentru a le promova în rândul concetățenilor. Revista proiectului reprezintă un alt mijloc prin care informațiile au ajuns, într-un mod facil şi într-o formă atractivă, la membrii comunității locale. Chestionarul a fost aplicat pentru a afla gradul de informare la nivel localfără a se uita montajele video de promovare și filmul campaniei de promovare a proiectului TeleJob.

Pagina de Facebook a proiectului, cea de Instagram, site-ul și canalul Youtube au fost actualizate în permanentă, astfel încât comunitatea locală, voluntarii și alți cetățeni interesați de proiectul nostru au avut acces continuu la informații utilizând https://www.facebook.com/Euroscola2018CNPMS/, pagina de Instagram euroscola.cnpms2018, site-ul proiectului europa4us-2018.weebly.com și site-ul colegiului nostru  https://www.cnpms.ro/.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Acord GDPR

Acord GDPR

Setările cookie-urilor de pe acest site sunt setate pentru a „permite cookie-urilor” să vă ofere cea mai bună experiență de navigare posibilă. Prin continuarea utilizării acestui site web sunteți de acord cu acestea.