Admitere colegiu

Oferta educațională

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA PROFILUL PEDAGOGIC-SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTORI - EDUCATOARE ȘI EDUCATORI - PUERICULTORI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 -2022

REZULTATELE OBTINUTE LA PROBELE DE APTITUDINI - ECHIVALATE PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA INVATATORI-EDUCATOARE, EDUCATORI- PUERICULTORI PENTRU ANUL SCOLAR 2021- 2022

Ordinul de ministru nr. 5.457/2021, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, va fi publicat în Monitorul Oficial..
Ordinul ministrului educatiei nr. 3721 /2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

Admiterea în învățământul liceal,

an școlar 2021-2022

Extras din ordinul OME nr. 3721

Probele de aptitudini la profilul pedagogic,

specializările învățători-educatoare, educator puericultor

 

 

Data Evenimentul
7-14 iulnie 2021 Înscrierea la probele de aptitudini
15-18 iunie 2021 Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini -conform anexei 3.
18 iunie 2021 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

 

Conform noului articol 71, absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, internați în spital sau aflați în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și care din această cauză nu pot depune documentele necesare înscrierii și participării la etapele de admitere prevăzute în Calendarul admiterii pentru învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021—2022, precum și dosarul de înscriere la unitatea de învățământ liceal la care au fost admiși/repartizați computerizat, transmiterea și completarea documentelor se fac prin mijloace electronice.

La învăţământul liceal – filiera vocaţională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea şi certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fişe de aptitudini, de către unitatea de învăţământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fişa de înscriere a candidatului.Fişa de aptitudini va conţine:
– tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice şi fizice – şi disciplina în ale cărei programe şcolare este cuprins fiecare tip de aptitudini: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, Educaţie muzicală, Educaţie fizică şi sport;

– media generală a claselor V – VIII la disciplinele: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, Educaţie muzicală, Educaţie fizică şi sport;

– media generală a claselor V – VIII la purtare;
– calificativul – ADMIS/RESPINS la profilul Pedagogic.
Pentru a fi declarat ADMIS la profilul Pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, n fişa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, Educaţie muzicală, Educaţie fizică şi sport, media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 6 (șase) şi media generală la purtare a claselor V – VIII, 10 (zece). 

NOU!!!

O NOUĂ SPECIALIZARE DE TIP EUROPEAN: EDUCATOR-PUERICULTOR!

Specializarea educator-puericultor = noutate absolută în învățământul pedagogic teleormănean!!!

Educatorul-puericultor = profesionistul prezent în educaţia antepreşcolară (copii 0-3 ani).

Educarea copilului de către educatorul-puericultor se derulează în cadre instituţionale (creşe, grădiniţe, centre de recreere şi joacă) sau în familii (dacă se solicită serviciile unui asemenea personal calificat).

Vârsta 0-3 ani = un interval al învăţării cu efecte esenţiale pentru întreaga existenţă a individului!!

Educația timpurie = un câștig pentru copil, familie, școală și societate!!!

 

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022

7 clase

Filiera vocaţională:

–  profil pedagogic, specializarea:

  •  învăţători- educatoare- 2 clase ( 48  de locuri)
  • educator-puericultor (adică educator în creșe și   grădinițe) – 1 clasă (24 de locuri)

 Filiera teoretică:

 – profil real, specializarea:

  • Matematică- informatică –  2 clase ( 52 de locuri)

–  profil uman, specializarea: 

  •   Filologie – 2 clase ( 52 de locuri) din care:

Filologie limba engleză intensiv- 1 clasă- 28 de locuri

Alege Colegiul „Mircea Scarlat”

„Dăruind vei dobândi!”

Misiunea noastră este de a oferi educaţie la standarde de calitate şi de excelenţă, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilurilor de pregătire, ca o condiţie a progresului economic şi cultural al societătii. Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” a devenit pe plan teritorial o organizaţie deschisă şi socială, furnizoare de educaţie de calitate.

PUNCTE TARI: Corp profesoral calificat 100%, corp profesoral titular 78%. Relațiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ. Cele mai mari medii din județ la admiterea în clasa a IX-a. O activitate extrașcolară foarte diversă și cu rezultate foarte bune. Posibilitatea ca elevii să servească masa de prânz la cantină.

Profil PEDAGOGIC

Specializarea: Învățători-Educatoare

Specializarea: Educator-Puericultor

 

Mai multe detalii

Profil UMAN

Specializare: Filologie

Mai multe detalii

Profil: REAL

Specializare: Matematică-Informatică

Mai multe detalii

Timp rămas până la Evaluarea Națională

Procesul de admitere

1

Lista liceelor dorite

Înainte de sfârșitul clasei a VIII-a, este bine să începi să te gândești unde vei dori să studiezi în continuare, ținând cont de preferințele pe care le stabilești.

2

Etapa de instruire

În această etapă vor avea loc ședințe de instruire a părinților și a viitorilor absolvenți cu privire la planul de școlarizare și a procedurilor de admitere.

3

Evaluarea națională

În această perioadă vei susține Examenul Național propriu-zis. După aflarea rezultatelor acestui examen, tot procesul de aplicare devine foarte ușor.

4

Fișa de înscriere

Necompletând fișa de însciere cu atenție ai riscul de a nu fi repartizat la liceul dorit. Este foarte important să completezi fișa cu cât mai multe opțiuni posibile, în mod crescător, prima fiind cea mai dorită.

5

Repartizarea computerizată

După ce fișa de înscriere a fost transmisă cu toate opțiunile alese anterior, în mod automat, după aproximativ o săptămână, vei afla unde ai fost repartizat, în funcție de media de admitere.

6

Dosarul de înscriere

Fiind repartizat la un liceu nu este același lucru cu a fi admis. Pentru a îți ocupa locul trebuie să îți depui dosarul de înscriere la liceul repartizat. După această etapă, poți răsufla liniștit, EȘTI ADMIS.

Lucruri de știut mai întâi

Pentru dosarul de înscriere vei avea nevoie de anumite documente. Acestea de asemenea se regăsesc în Metodologia de admitere la liceu, postată pe site-ul Ministerului Educației Naționale.

Dosarul va trebui să conțină:

  • Cererea de înscriere.
  • Cartea de identitate (dacă se aplică) şi certificatul de naştere, în copie legalizată.
  • Adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la tezele unice şi cu media generală obţinută la EN din clasa a VIII-a.
  • Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale).
  • Fişa medicală.

Calendar E.N.

Disciplina Data examenului Rezultate finale
Limba și literatura română 22 iunie 2021 4 iulie  2021
Matematică 24 iunie 2021 4 iulie  2021
Limba și literatura maternă 25 iunie 2021 4 iulie  2021

Unde se depune dosarul de înscriere?

Dosarul de candidatură se depune personal la serviciul Secretariat al Colegiului Național Pedagogic „Mircea Scarlat”.

Strada Negru Vodă 99, Alexandria
140043 Teleorman, România

Telefon: (+40) 347 805 450
Email: [email protected]

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Acord GDPR

Acord GDPR

Setările cookie-urilor de pe acest site sunt setate pentru a „permite cookie-urilor” să vă ofere cea mai bună experiență de navigare posibilă. Prin continuarea utilizării acestui site web sunteți de acord cu acestea.