Admitere colegiu

Admitere

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA PROFILUL PEDAGOGIC-SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTORI - EDUCATOARE ȘI EDUCATORI - PUERICULTORI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024 -2025

Admiterea în învățământul liceal,

an școlar 2024-2025

Extras din MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 804 bis/6.IX.2023

Probele de aptitudini la profilul pedagogic,

specializările învățători-educatoare, educator puericultor

Data Evenimentul
16 – 17 mai 2024  Înscrierea pentru probele de aptitudini
21 – 24 mai 2024  Desfășurarea probelor de aptitudini
27 mai 2024  Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini.

 

PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR

 

Admiterea elevilor în clasa a IX-a, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic se face numai în urma unei selecţii, prin probe de aptitudini specifice, cu următoarea structură:
SPECIALIZĂRILE ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE ŞI EDUCATOR-PUERICULTOR
1. Proba de aptitudini muzicale
Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I – VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.
Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile vocale.
2. Proba de aptitudini fizice
Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului locomotor;
b) 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat;
c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (cu efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei vertebrale, funcţia specifică a sistemului cardiorespirator.
3. Proba de aptitudini artistice
Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.
Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.
4. Interviul
Interviul constă în:
a) lectură la prima vedere a unui text literar;
b) conversaţie cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de înţelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).
Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.

NOTE:
1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS.
2. Respingerea la o probă atrage obţinerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini.
3. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii.
4. Pentru fiecare probă de aptitudini, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu.
5. Pentru candidaţii la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu, cunoscători ai limbii minorităţii respective.
6. Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocaţională, a candidaţilor care au obţinut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2024-2025

7 clase

Filiera vocaţională:

–  profil pedagogic, specializarea:

 •  învăţători- educatoare- 1 clasă ( 24  de locuri)
 • educator-puericultor (adică educator pentru educație antepreșcolară în creșe și   grădinițe) – 1 clasă (24 de locuri)

 Filiera teoretică:

 – profil real, specializarea:

 • Matematică -informatică-  1 clasă ( 26 de locuri)

–  profil uman, specializarea: 

 •   Filologie – 4 clase ( 104 de locuri) din care:

Filologie limba engleză intensiv- 1 clasă- 26 de locuri

Admiterea în învățământul liceal,

an școlar 2023-2024

Extras din MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 876 bis/6.IX.2022

Probele de aptitudini la profilul pedagogic,

specializările învățători-educatoare, educator puericultor

Data Evenimentul
15 – 16 mai 2023  Înscrierea pentru probele de aptitudini
17 – 19 mai 2023  Desfășurarea probelor de aptitudini
26 mai 2023  Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini.

 

PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR

 

Admiterea elevilor în clasa a IX-a, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic se face numai în urma unei selecţii, prin probe de aptitudini specifice, cu următoarea structură:
SPECIALIZĂRILE ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE ŞI EDUCATOR-PUERICULTOR
1. Proba de aptitudini muzicale
Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I – VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.
Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile vocale.
2. Proba de aptitudini fizice
Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului locomotor;
b) 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat;
c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (cu efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei vertebrale, funcţia specifică a sistemului cardiorespirator.
3. Proba de aptitudini artistice
Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.
Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.
4. Interviul
Interviul constă în:
a) lectură la prima vedere a unui text literar;
b) conversaţie cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de înţelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).
Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.

NOTE:
1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS.
2. Respingerea la o probă atrage obţinerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini.
3. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii.
4. Pentru fiecare probă de aptitudini, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu.
5. Pentru candidaţii la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu, cunoscători ai limbii minorităţii respective.
6. Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocaţională, a candidaţilor care au obţinut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2023-2024

7 clase

Filiera vocaţională:

–  profil pedagogic, specializarea:

 •  învăţători- educatoare- 1 clasă ( 24  de locuri)
 • educator-puericultor (adică educator pentru educație antepreșcolară în creșe și   grădinițe) – 1 clasă (24 de locuri)

 Filiera teoretică:

 – profil real, specializarea:

 • Matematică -informatică- intensiv informatică-  1 clasă ( 26 de locuri)

–  profil uman, specializarea: 

 •   Filologie – 4 clase ( 104 de locuri) din care:

Filologie limba engleză intensiv- 1 clasă- 26 de locuri

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA PROFILUL PEDAGOGIC-SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTORI - EDUCATOARE ȘI EDUCATORI - PUERICULTORI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 -2023

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA PROFILUL PEDAGOGIC-SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTORI - EDUCATOARE ȘI EDUCATORI - PUERICULTORI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 -2023

ANUNŢ!!!

ELEVII CARE AU SUSŢINUT PROBE DE APTITUDINI LA PROFILUL PEDAGOGIC – SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, EDUCATORI -PUERICULTORI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022- 2023 AU FOST ADMISI!

Admiterea în învățământul liceal,

an școlar 2022-2023

Extras din MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 869 bis/9.IX.2021

Probele de aptitudini la profilul pedagogic,

specializările învățători-educatoare, educator puericultor

Data Evenimentul
16 – 17 mai 2022  Înscrierea pentru probele de aptitudini
18 – 19 mai 2022  Desfășurarea probelor de aptitudini
27 mai 2022  Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini.

 

PROBELE DE APTITUDINI

se vor desfășura după cum urmează:

 1. PROBA DE APTITUDINI FIZICE – 18.05.2022, începând cu ora 7.30, conform planificării orare ce va fi afișată la avizier;
 2. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE – 18.05.2022, începând cu ora 11.00, conform planificării orare ce va fi afișată la avizier;
 3. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE – 19.05.2022, începând cu ora 9.00, conform planificării orare ce va fi afișată la avizier. Proba dureză 2 ore.
 4. PROBA INTERVIU – 19.05.2022, începând cu ora 11.30, conform planificării orare ce va fi afișată la avizier.

Anexa Nr. 3
la Ordinul ME nr. 5.150/30.08.2021

PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR

Admiterea elevilor în clasa a IX-a, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic se face numai în urma unei selecţii, prin probe de aptitudini specifice, cu următoarea structură:
SPECIALIZĂRILE ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE ŞI EDUCATOR-PUERICULTOR
1. Proba de aptitudini muzicale
Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I – VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.
Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile vocale.
2. Proba de aptitudini fizice
Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului locomotor;
b) 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat;
c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (cu efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei vertebrale, funcţia specifică a sistemului cardiorespirator.
3. Proba de aptitudini artistice
Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.
Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.
4. Interviul
Interviul constă în:
a) lectură la prima vedere a unui text literar;
b) conversaţie cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de înţelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).
Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.

NOTE:
1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS.
2. Respingerea la o probă atrage obţinerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini.
3. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii.
4. Pentru fiecare probă de aptitudini, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu.
5. Pentru candidaţii la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu, cunoscători ai limbii minorităţii respective.
6. Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocaţională, a candidaţilor care au obţinut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

NOU!!!

O NOUĂ SPECIALIZARE DE TIP EUROPEAN: EDUCATOR-PUERICULTOR!

Specializarea educator-puericultor = noutate absolută în învățământul pedagogic teleormănean!!!

Educatorul-puericultor = profesionistul prezent în educaţia antepreşcolară (copii 0-3 ani).

Educarea copilului de către educatorul-puericultor se derulează în cadre instituţionale (creşe, grădiniţe, centre de recreere şi joacă) sau în familii (dacă se solicită serviciile unui asemenea personal calificat).

Vârsta 0-3 ani = un interval al învăţării cu efecte esenţiale pentru întreaga existenţă a individului!!

Educația timpurie = un câștig pentru copil, familie, școală și societate!!!

 

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023

7 clase

Filiera vocaţională:

–  profil pedagogic, specializarea:

 •  învăţători- educatoare- 1 clasă ( 24  de locuri)
 • educator-puericultor (adică educator pentru educație antepreșcolară în creșe și   grădinițe) – 1 clasă (24 de locuri)

 Filiera teoretică:

 – profil real, specializarea:

 • Matematică- informatică –  1 clasă ( 26 de locuri)

–  profil uman, specializarea: 

 •   Filologie – 4 clase ( 104 de locuri) din care:

Filologie limba engleză intensiv- 1 clasă- 26 de locuri

REZULTATELE OBTINUTE LA PROBELE DE APTITUDINI - ECHIVALATE PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA INVATATORI-EDUCATOARE, EDUCATORI- PUERICULTORI PENTRU ANUL SCOLAR 2021- 2022

Ordinul de ministru nr. 5.457/2021, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, va fi publicat în Monitorul Oficial..
Ordinul ministrului educatiei nr. 3721 /2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

Alege Colegiul „Mircea Scarlat”

„Dăruind vei dobândi!”

Misiunea noastră este de a oferi educaţie la standarde de calitate şi de excelenţă, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilurilor de pregătire, ca o condiţie a progresului economic şi cultural al societătii. Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” a devenit pe plan teritorial o organizaţie deschisă şi socială, furnizoare de educaţie de calitate.

PUNCTE TARI: Corp profesoral calificat 100%, corp profesoral titular 78%. Relațiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ. Cele mai mari medii din județ la admiterea în clasa a IX-a. O activitate extrașcolară foarte diversă și cu rezultate foarte bune. Posibilitatea ca elevii să servească masa de prânz la cantină.

Profil PEDAGOGIC

Specializarea: Învățători-Educatoare

Specializarea: Educator-Puericultor

 

Mai multe detalii

Profil UMAN

Specializare: Filologie

Mai multe detalii

Profil: REAL

Specializare: Matematică-Informatică

Mai multe detalii

Timp rămas până la Evaluarea Națională

Procesul de admitere

1

Lista liceelor dorite

Înainte de sfârșitul clasei a VIII-a, este bine să începi să te gândești unde vei dori să studiezi în continuare, ținând cont de preferințele pe care le stabilești.

2

Etapa de instruire

În această etapă vor avea loc ședințe de instruire a părinților și a viitorilor absolvenți cu privire la planul de școlarizare și a procedurilor de admitere.

3

Evaluarea națională

În această perioadă vei susține Examenul Național propriu-zis. După aflarea rezultatelor acestui examen, tot procesul de aplicare devine foarte ușor.

4

Fișa de înscriere

Necompletând fișa de însciere cu atenție ai riscul de a nu fi repartizat la liceul dorit. Este foarte important să completezi fișa cu cât mai multe opțiuni posibile, în mod crescător, prima fiind cea mai dorită.

5

Repartizarea computerizată

După ce fișa de înscriere a fost transmisă cu toate opțiunile alese anterior, în mod automat, după aproximativ o săptămână, vei afla unde ai fost repartizat, în funcție de media de admitere.

6

Dosarul de înscriere

Fiind repartizat la un liceu nu este același lucru cu a fi admis. Pentru a îți ocupa locul trebuie să îți depui dosarul de înscriere la liceul repartizat. După această etapă, poți răsufla liniștit, EȘTI ADMIS.

Lucruri de știut mai întâi

Pentru dosarul de înscriere vei avea nevoie de anumite documente. Acestea de asemenea se regăsesc în Metodologia de admitere la liceu, postată pe site-ul Ministerului Educației Naționale.

Dosarul va trebui să conțină:

 • Cererea de înscriere.
 • Cartea de identitate (dacă se aplică) şi certificatul de naştere, în copie legalizată.
 • Adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la tezele unice şi cu media generală obţinută la EN din clasa a VIII-a.
 • Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale).
 • Fişa medicală.

Calendar E.N.

Disciplina Data examenului Rezultate finale
Limba și literatura română 22 iunie 2021 4 iulie  2021
Matematică 24 iunie 2021 4 iulie  2021
Limba și literatura maternă 25 iunie 2021 4 iulie  2021

Unde se depune dosarul de înscriere?

Dosarul de candidatură se depune personal la serviciul Secretariat al Colegiului Național Pedagogic „Mircea Scarlat”.

Strada Negru Vodă 99, Alexandria
140043 Teleorman, România

Telefon: (+40) 347 805 450
Email: [email protected]

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Acord GDPR

Acord GDPR

Setările cookie-urilor de pe acest site sunt setate pentru a „permite cookie-urilor” să vă ofere cea mai bună experiență de navigare posibilă. Prin continuarea utilizării acestui site web sunteți de acord cu acestea.