SINTEZA ORDINULUI 4223/06/07.2022

SINTEZA ORDINULUI 4223/06/07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023

În anul școlar 2022-2023, în bazele de practică pedagogică se realizează pilotarea următoarelor tipuri de intervenții educaționale: modele de carieră didactică–dezvoltare profesională, dezvoltarea abilităților de viață inclusiv dezvoltarea abilităților digitale, structuri curriculare adaptate formatului blended-learning în predare-învățare-evaluare.

În cadrul intervențiilor educaționale de tip modele de carieră didactică–dezvoltare profesională, dezvoltarea abilităților de viață, inclusiv dezvoltarea abilităților digitale, se pilotează:

a) organizarea cadrului instituțional privind mentoratul în cariera didactică;

b) normarea activităților și plata profesorilor mentori;

c) desfășurarea activităților privind mentoratul didactic și formarea în cariera didactică;

d) elaborarea, aplicarea și dezvoltarea unui mecanism privind sistemul de acumulare a creditelor profesionale transferabile de către personalul didactic;

e) aplicarea modelului colaborativ, la nivelul comunității de învățare, în procesul educațional;

f) operaționalizarea și aplicarea cadrului național pentru formare în cariera didactică, denumit în continuare EEA 2025;

g) monitorizarea impactului aplicării următoarelor documente normative: Metodologia-cadru privind constituirea și funcționarea corpului profesorilor mentori din învățământul preuniversitar; Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile; Regulamentul cadru privind organizarea stagiilor de practică pedagogică; Strategia națională privind cariera didactică; Metodologia – cadru privind dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

În cadrul intervențiilor educaționale de tip curriculum, se vor pilota următoarele:

a) Monitorizarea impactului aplicării programelor școlare de tip CDȘ: Educația digitală și abilități media; Educația incluzivă și dezvoltarea gândirii critice; Strategii metacognitive.

b) Elaborarea, aplicarea și dezvoltarea unui mecanism privind măsurarea impactului participării personalului didactic la procesul de dezvoltare profesională continuă asupra rezultatelor la învățătură ale elevilor, inclusiv la examene și evaluări naționale.

c) Aplicarea modelului participativ-colaborativ în procesul educațional, pentru elevi, în contexte de învățare și de evaluare de tip blended-learning.

Ofertele educaționale de tip CDȘ menționate mai sus, aprobate prin ordin al ministrului educației, se pilotează după cum urmează:

 – programa Educația digitală și abilități media – în toate unitățile de învățământ din bazele de practică pedagogică;

– programele Educația incluzivă și dezvoltarea gândirii critice și Strategii metacognitive – numai în unitățile de învățământ cu profil pedagogic din consorțiile de tip bază de practică pedagogică.

În anul școlar 2022-2023, în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică au loc următoarele tipuri de activități: organizarea de ateliere regionale de tip focus-grup pentru cadrele didactice din școlile de aplicație reunite în bazele de practică pedagogică, având ca scop asigurarea schimbului de experiență și bune practici între bazele de practică pedagogică precum și diseminarea rezultatelor proiectului; monitorizarea folosirii aplicațiilor TEACH și SELFIE/SELFIE FOR TEACHERS pentru evaluarea și optimizarea modului în care noile tehnologii sunt utilizate în procesul de învățământ; desfășurarea, în sistem mentoral, la nivelul comunității de învățare, a programelor de formare privind predarea, învățarea, evaluarea în sistem blended-learning – PROF 4.

Atașat regăsiti linkurile către cele două ordine, precum și o sinteză a OME nr.4223/2022.

https://grants.ulbsibiu.ro/profmentorat/files/OME_nr_4223_6.07.2022_Pilotare_interventii_educationale_BPP.pdf

https://grants.ulbsibiu.ro/profmentorat/files/OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica.pdf

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Acord GDPR

Acord GDPR

Setările cookie-urilor de pe acest site sunt setate pentru a „permite cookie-urilor” să vă ofere cea mai bună experiență de navigare posibilă. Prin continuarea utilizării acestui site web sunteți de acord cu acestea.